Kortrijk Xpo, 11 & 12 May 2023

2021 features

Date:
Friday 22 October 2021

Time:
10:30 - 11:30

Klimaatrobuust ontwerpen tegen droogte en overstromingen

Seminar in Dutch

De afgelopen zomer liet er geen twijfel meer over bestaan: niet alleen hitte en droogte, maar ook zware regenval zullen ons de komende jaren steeds meer te beurt vallen. Ons dichtbebouwde grondgebied is maar weinig bestand tegen dergelijke extreme weersomstandigheden, met alle gevolgen van dien. Tijdens de infosessie “Klimaatrobuust ontwerpen tegen droogte en overstromingen” geven NAV, Vlario, Sumaqua en de Vlaamse Milieumaatschappij daarom tekst en uitleg bij de strategieën en tools waarmee architecten meer klimaatrobuust kunnen ontwerpen en bouwen. Het seminar bestaat uit drie delen.

1. Ontwerprichtlijnen infiltratie, buffering en hergebruik
Riet Liesmont van Vlario zorgt voor een opfrissing van de ontwerprichtlijnen voor infiltratie, buffering en hergebruik. Ze benadrukt het belang van de bodemgesteldheid, doorlaatbaarheid en grondwaterstand en gaat dieper in op onder meer inplanting en dimensionering van de diverse voorzieningen.


2. Het Groenblauw peil
Het Groenblauw peil, een initiatief van Vlario en VCB, is een nieuwe tool op te bepalen hoe goed een project scoort inzake regenwaterbehandeling. Daartoe wordt er een waterscore en een groenscore gegeven, vergelijkbaar met het inmiddels gekende principe van het E-peil. Vincent Wolfs van Sumaqua bespreekt welke projecten hiervoor in aanmerking komen en hoe de scores worden toegekend en illustreert met een voorbeeld uit de praktijk.


3. Toekomstige overstromingskaarten
De Vlaamse Overheid heeft nieuwe overstromingskaarten opgemaakt voor de watertoets van projecten. Zij moeten binnenkort de huidige kaartensets vervangen. Bram Vogels (VMM) licht toe waarom die nieuwe kaarten nodig waren, hoe zij van de bestaande versies afwijken en wat hun impact is in de praktijk.

www.nav.be 

Back to home page

Other editions 

A@W Brussels

9 & 10 June 2021

Other countries

Join the conversation #ATWBE

In cooperation with

 

 

 

Design & Plan

Media partner

Media

 

 

 

 

 

 

2021 sponsors