Kortrijk Xpo, 11 & 12 mai 2023

Evénements connexes 2021

Date:
vendredi 22 octobre 2021

Heure:
10:30 - 11:30

Klimaatrobuust ontwerpen tegen droogte en overstromingen

Conférence en néerlandais

De afgelopen zomer liet er geen twijfel meer over bestaan: niet alleen hitte en droogte, maar ook zware regenval zullen ons de komende jaren steeds meer te beurt vallen. Ons dichtbebouwde grondgebied is maar weinig bestand tegen dergelijke extreme weersomstandigheden, met alle gevolgen van dien. Tijdens de infosessie “Klimaatrobuust ontwerpen tegen droogte en overstromingen” geven NAV, Vlario, Sumaqua en de Vlaamse Milieumaatschappij daarom tekst en uitleg bij de strategieën en tools waarmee architecten meer klimaatrobuust kunnen ontwerpen en bouwen. Het seminar bestaat uit drie delen.

1. Ontwerprichtlijnen infiltratie, buffering en hergebruik
Riet Liesmont van Vlario zorgt voor een opfrissing van de ontwerprichtlijnen voor infiltratie, buffering en hergebruik. Ze benadrukt het belang van de bodemgesteldheid, doorlaatbaarheid en grondwaterstand en gaat dieper in op onder meer inplanting en dimensionering van de diverse voorzieningen.


2. Het Groenblauw peil
Het Groenblauw peil, een initiatief van Vlario en VCB, is een nieuwe tool op te bepalen hoe goed een project scoort inzake regenwaterbehandeling. Daartoe wordt er een waterscore en een groenscore gegeven, vergelijkbaar met het inmiddels gekende principe van het E-peil. Vincent Wolfs van Sumaqua bespreekt welke projecten hiervoor in aanmerking komen en hoe de scores worden toegekend en illustreert met een voorbeeld uit de praktijk.


3. Toekomstige overstromingskaarten
De Vlaamse Overheid heeft nieuwe overstromingskaarten opgemaakt voor de watertoets van projecten. Zij moeten binnenkort de huidige kaartensets vervangen. Bram Vogels (VMM) licht toe waarom die nieuwe kaarten nodig waren, hoe zij van de bestaande versies afwijken en wat hun impact is in de praktijk.

www.nav.be 

Retour

Autres éditions 

A@W Brussels

9 & 10 juin 2021

Autres pays

Tweeter avec #ATWBE

En collaboration avec

 

 

 

Design & Plan

Partenaire média

Media

 

 

 

 

 

 

Sponsors 2021