Kortrijk Xpo
15 & 16 mei 2025

A@W Newsletter

Mechelen opent extreem duurzaam parkeergebouw

8 december 2022

Ook de stad Mechelen engageert zich nadrukkelijk voor een duurzame toekomst. Dat werd in de verf gezet eind november met de opening van de gloednieuwe Parking Keerdok. Keerdok werd opgetrokken in opdracht van de stad, naar een ontwerp van POLO Architects en Archipelago, en ambieert veel meer te zijn dan louter een nieuwe landmark voor de stad. Het geheel vormt integendeel de aanzet naar een multifunctioneel project dat de toon zet inzake duurzame, stedelijke mobiliteit van de toekomst. 

 

door Jan Hoffman

 


Het complex Parking Keerdok maakt duidelijk hoe de stad een begin maakt met een grootschalige transformatie van de omgeving rond het Keerdok.


Enkel al een snelle blik op het ontwerp maakt duidelijk dat dit project veel meer omvat dan zomaar een traditionele parking. We zien dat er naast een 500-tal parkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische auto’s, ook aandacht is besteed aan een ruime, overdekte fietsenstalling voor 117 fietsen met oplaadpunten voor elektrische fietsen, een 1000 m² grote buurtsupermarkt en 1400 m² kantoren. Op het 600 m² tellende dak is tevens een stadsterras met bomen voorzien, dat de bezoeker een riant uitzicht op Mechelen bezorgt. Twee verdiepingen lager is er verder een evenementenplein voor publieke activiteiten. In totaal zijn 13 verdiepingen in split-levels voorzien, bij een 18.800 m² groot gebouw (dakruimte niet meegerekend).

 

Het complex dat is opgetrokken door aannemer BAM Interbuild maakt duidelijk hoe de stad een begin maakt met een grootschalige transformatie van de omgeving rond het Keerdok. Het is immers de bedoeling een bruisende, nieuwe stadswijk te creëren, die de leefbaarheid in en rond de buurt drastisch moet verbeteren. Het geheel maakt deel uit van een project van ontwikkelaars Mont-Real en Kairos, in samenwerking met THV Keerdok Mechelen, en met invulling van de landschapsarchitectuur door ARA en VOGT.

 

Hoofdrol voor duurzaamheid

In het ontwerp van POLO Architects-Archipelago speelt duurzaamheid de absolute hoofdrol. Het gebouw is immers zo opgevat dat het in de toekomst vlot kan omschakelen naar meer of net minder parkeren. Daarmee speelt het in op evoluties in de mobiliteit, zoals autodelen. De verdiepingen van Parking Keerdok kunnen zonder grote verbouwingen van functie wijzigen door er eenvoudig werk- en/of woonunits tussen te schuiven.

 


Het parkeergebouw presenteert zich naar de buitenwereld als één grote, kolomvrije overspanning met extra vrije hoogte en kan daardoor gemakkelijk herbestemd worden voor kantoren, retail, bedrijven of zelfs woningen.


“Het gevelraster oogt niet enkel mooi, maar draagt het volledige gebouw, en dat alleen al is baanbrekend”, stelt Wim Straetmans, executive director bij Kairos. “ Het parkeergebouw werpt zich op als één grote, kolomvrije overspanning met extra vrije hoogte en kan daardoor gemakkelijk herbestemd worden voor kantoren, retail, bedrijven of zelfs woningen.”

 

“De kantoren op de twee bovenste lagen van de parking zijn opgevat als invullingen van twee ‘gewone’ parkeerlagen. Het zijn box-in-box geïsoleerde volumes in hout en glas, die binnen het grotere casco zijn opgesteld.”

 

100% hernieuwbare energie

Zoals je kunt verwachten bij een project als dit ging bijzondere aandacht uit naar de inschakeling van hernieuwbare energie. Daarom is Parking Keerdok uitgerust met een zonnepanelendak (419 zonnepanelen) met een vermogen van ongeveer 170 kWp, genoeg om zichzelf volledig te voorzien van hernieuwbare energie. 

 


Parking Keerdok is uitgerust met een zonnepanelendak dat bestaat uit 419 zonnepanelen. Het heeft een vermogen van ongeveer 170 kWp, genoeg om zichzelf volledig te voorzien van hernieuwbare energie. 

 

Ruim de helft van de elektriciteitsproductie stroomt naar de laadinfrastructuur. De rest is bestemd voor de kantoren en de supermarkt in het gebouw. Die zijn niet aangesloten op het gasnet, maar halen de warmte uit de bodem, met geothermie (via een BEO-veld met geothermische boringen tot 150 meter diep). Met de steun van Europa (ACCESS, NoordzeeRegio-programma) moet Keerdok een toonbeeld van laadinfrastructuur en energiemanagement worden op Europees niveau.

 

Slimme mobiliteitshub

Parking Keerdok wil samen met zijn omgeving ook een slimme mobiliteitshub vormen, waar bewoners en bezoekers 24 uur op 24 terechtkunnen. Dat sluit aan bij de ambitie van de parking om dé hotspot voor elektrisch laden en autodelen te worden.

 

Een en ander neemt niet weg dat de nadruk vooral ligt op verplaatsingen te voet, per fiets of met de bus. Interessant om zien, is hoe de publieke ruimte rond het parkeergebouw volledig verkeersvrij wordt gehouden. Eenmaal buiten stap je vlot over op een fiets of deelfiets en in de lockers van de parking laadt men de fietsbatterij op met stroom van de zonnepanelen op het dak. Vanuit het parkeergebouw fietst of wandelt de bezoeker via een nieuwe fiets- en voetgangersbrug snel en veilig naar het 750 meter verder gelegen historische stadscentrum van Mechelen. 

 


De plechtige inauguratie van Parking Keerdok, met Mechels burgemeester Bart Somers (derde van links).

 

“Dit complex fungeert als veel meer dan de klassieke randparking”, vult Bart Langens, gedelegeerd bestuurder van Mont-Real, aan. “Het belang overstijgt het buurtniveau, omdat er meerwaarde voor de hele stad wordt gecreëerd en het mensen en leefbaarheid centraal zet.”

 

Het ruimere masterplan

Tijdens de voorstelling werd benadrukt hoe Parking Keerdok het eerste project is dat wordt opgeleverd binnen een veel ruimer masterplan. De komende jaren is het de bedoeling dat Keerdok uitgebouwd wordt tot een nieuwe, duurzame stadswijk met zowat 550 woningen, een levendig centraal ontmoetingsplein met horeca, vernieuwde kades en een stadspark inclusief minibos.

 

“In de toekomst zal er heel sterk ingezet worden op extra infrastructurele maatregelen”, besluit Greet Geypen, Mechels schepen van Stadsontwikkeling. “Dit project geeft de aanzet, met steun van de Vlaamse Overheid, om de verbinding tussen parking Keerdok, de omliggende buurten en de binnenstad zo perfect mogelijk te maken.”

 


Vanop het dakterras, waarop bomen zijn voorzien, krijg je een riant uitzicht op de stad Mechelen.

 

Ook Dok Mechelen komt eraan

Tot slot wisten Mont-Real – Kairos nog te vertellen dat in de maand maart van volgend jaar de bouw van een nieuwe residentieel gebouw start. Dit zal de naam Dok Mechelen krijgen. Ook dit project moet illustreren hoe de ontwikkelaars zich willen naar voor schuiven als pioniers in het omvormen van verlaten stadsdelen tot waardevolle, aantrekkelijke en duurzame woonomgevingen.

 

Alle beelden © Koen Mutton

Mechelen opent extreem duurzaam parkeergebouw
Terug naar overzicht

A@W Newsletter

Blijf op de hoogte door u op onze maandelijkse newsletter te abonneren!

>> Abonneren

Geïnteresseerd in visibiliteit in onze newsletter?

>> Klik hier! 

In samenwerking met

 

 

 

Design & Plan